Acasa :

Untitled-1Titlul proiectului:

CENTRU DE CERCETARE SISTEME MECATRONICE INTELIGENTE DE SECURIZARE OBIECTIVE ȘI INTERVENȚII/ CERMISO

Tip proiect

PROIECTE DE INVESTIȚII PENTRU INSTITUȚII PUBLICE DE CD/UNIVERSITĂȚI

Program Operational Competitivitate 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE

(CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR

Acţiunea 1.1.1: MARI INFRASTRUCTURI DE CD

Autoritate contractantă (finanţatoare)

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare in calitate de Organism Intermediar (OI)

Durată

Durata proiectului este de 50 luni.

Valoarea totala proiect: 10.793.461 lei

Valoare totala eligibila nerambursabila: 10.781.461 lei

incdmtm                                    minfonduri

"Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României"