Proiectul are  ca  scop dezvoltarea instituțională a INCDMTM pentru creșterea capacității și performanței în vederea susținerii excelenței în cercetare – dezvoltare – inovare pe termen scurt și mediu.

 

Date generale despre proiect:

  • Durata proiectului: 2018-2020
  • Bugetul proiectului: 2.900.000 lei
  • Domeniu: Eco-nanotehnologii și materiale avansate

Proiect implementat de: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM București

 

Director de Proiect: Prof. Univ. Dr. Ing. Gh. Gheorghe

Informații generale:

Proiect finanțat în cadrul Planului National de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare

Contract Nr.  5 PFE/2018

Contact:

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM București

Director de Proiect: Prof. Univ. Dr. Ing. Gh. Gheorghe

Şos. Pantelimon nr. 6 ÷ 8, sector 2, 021631,

Bucureşti, România

Tel: +4021. 252.30.68/69; Fax:+4021. 252.34.37;

E-mail:  incdmtm@incdmtm.ro